بلبرینگ در ایران


بلبرینگ در ایران

برای جستجوی انواع بلبرینگ شماره بلبرینگ و برند خود را تایپ کنید

فقط این شماره

پرتال صنف بلبرینگ در ایران

برای بهبود ارتباطات وخرید و فروش ما بین فعالان بازار بلبرینگ در ایران ایجاد شده است. هدف ما، ایجاد راهی نوین و سریع برای ارتباطات و خرید و فروش مطمئن انواع بلبرینگ می باشد. در واقع "بلبرینگ در ایران" پلی است برای ارتباط مستقیم میان همکاران صنف بلبرینگ در سراسر کشور

صرفا جهت استفاده اعضای اتحادیه لوازم یدکی و ماشین آلات در ایران و کشورهای همسایه


بلبرینگ در ایران

اعضا:   151   نفر      تعداد آگهی خرید فوری: 7      تعداد آگهی فروش فوری: 64      تعداد کالاهای تعریف شده: 27732     

فروش فوری بلبرینگ

#Bearing.BrandQtyPRICEDatetimecompany
22207 EKJW33RHP2010000001396/3/24 19:21:15خسرو بلبرینگ
22208 ESKF3012600001396/3/24 19:20:16خسرو بلبرینگ
22207 CCW33C3KOYO 3001396/3/24 19:19:27خسرو بلبرینگ
2220ZKL1025000001396/3/24 19:19:03خسرو بلبرینگ
22206W33C3KOYO 3001396/3/24 19:17:43خسرو بلبرینگ
1206 MCHINA1007500001396/3/24 19:16:55خسرو بلبرینگ
2303KOYO رول تجارتی 5001396/3/24 19:16:09خسرو بلبرینگ
1204NSK2001900001396/3/24 19:15:45خسرو بلبرینگ
NJ 2315 ECMC3N2SKF2090000001396/3/24 19:11:51خسرو بلبرینگ
NKI 2520INA50001396/3/24 19:06:17خسرو بلبرینگ
NK 2820SKF5001396/3/24 19:05:24خسرو بلبرینگ
NJ 303 ETVP2FAG5001396/3/24 19:04:44خسرو بلبرینگ
NU 2316DKF5001396/3/24 19:03:59خسرو بلبرینگ
NJ 221NACHI2025000001396/3/24 19:02:30خسرو بلبرینگ
11211NTN10001396/3/24 19:01:04خسرو بلبرینگ
2203 TNC3KOYO رول تجارتی 2001700001396/3/24 19:00:19خسرو بلبرینگ
6910 ZZEZO-JAPAN1002500001396/3/24 18:58:11خسرو بلبرینگ
QJ 207 MHOFFMAN UK2015000001396/3/24 18:56:44خسرو بلبرینگ
NJ 212URB1004500001396/3/1 10:50:37خسرو بلبرینگ
B 71907 EABEG20001396/2/23 08:41:55خسرو بلبرینگ
1234

خرید فوری بلبرینگ

#Bearing.BrandQtyDatetimecompany
NU 2322SKF01396/2/20 16:53:45خسرو بلبرینگ
608 FULL CERAMICANY GOOD BRAND101396/2/19 00:25:07w2u
F688ZZNMB OR NSK50001396/1/31 12:16:02گلدن بلبرینگ
683/72CHINA301396/1/31 09:09:30رهاورد نو
1308KSKF51396/1/30 13:56:22كالای صنعتی كاندید
6312ZZC3SKF101396/1/30 09:11:45خسرو بلبرینگ
6322C3GOOD BRND201396/1/30 09:10:35خسرو بلبرینگ